Menu Close

Energy Transition

Investment Strategy / Energy Transition

energy transition

De energiesector evolueert de jongste decennia aanzienlijk: we ruilen kolen, olie en andere vervuilende brandstoffen almaar vaker in voor hernieuwbare energiebronnen.

Korys is een drijvende kracht binnen deze energietransitie, op twee manieren:

Korys wil een drijvende kracht zijn in de transitie naar hernieuwbare energie.

In tegenstelling tot energieproductie – een vrij mature en kapitaalintensieve markt – zijn dergelijke technologiebedrijven vaak scale-ups: we investeren hier wanneer het bedrijf zich in een wat vroegere fase van ontwikkeling bevindt.

Onze participaties in Energy Transition