Menu Close

Energy Transition

Investment Strategy / Energy Transition

energy transition

De energiesector evolueert de jongste decennia aanzienlijk: we ruilen kolen, olie en andere vervuilende brandstoffen almaar vaker in voor hernieuwbare energiebronnen.

Korys is een drijvende kracht binnen deze energietransitie, op twee manieren:

  • Enerzijds investeren we in infrastructuur die hernieuwbare energie opwekt:
  • We zijn een pionier in ‘off shore’ windmolens, maar zijn evengoed actief in de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van ‘on shore’ windparken
  • Daarnaast leggen we ons toe op zonneparken
Korys wil een drijvende kracht zijn in de transitie naar hernieuwbare energie.
  • Anderzijds participeren we in technologie die de energiesector ondersteunt:
  • Dit kan technologie zijn die waarschuwt wanneer een windmolenpark aan onderhoud toe is
  • Maar het kan ook gaan over een tool die het netwerk in balans houdt op momenten dat een hernieuwbare energiebron (wind, zon, …) buitensporig veel of weinig energie opwekt

In tegenstelling tot energieproductie – een vrij mature en kapitaalintensieve markt – zijn dergelijke technologiebedrijven vaak scale-ups: we investeren hier wanneer het bedrijf zich in een wat vroegere fase van ontwikkeling bevindt.

Onze participaties in Energy Transition