Menu Close

Energy Transition

Investment Strategy / Energy Transition

ENERGY TRANSITION - GROEN-HORIZONTAAL

Korys wil een belangrijke rol spelen in de energietransitie door permanent bij te dragen aan en te investeren in hernieuwbare energiebronnen en innovaties en technologie om die transitie mogelijk te maken.

De energierevolutie is een feit en biedt voor Korys zowel uitdagingen als opportuniteiten. Naast het investeren in het productieproces, moet er ook verder werk gemaakt worden van de nodige toepassingstechnologieën om de energietransitie te faciliteren. Daarom blijft Korys ook een toegewijde durfkapitaalinvesteerder in dat segment.

Korys heeft haar historische investeringsinfrastructuur gehergroepeerd binnen Virya Energy, een nieuwe investeringsmaatschappij die de ambitie heeft om te blijven groeien en om een belangrijke internationale speler te zijn in de productie van hernieuwbare energie.

Virya Energy

Acting in the world of energy for a better tomorrow

Virya Energy is actief in de ontwikkeling, financiering, uitbouw en exploitatie van duurzame energiebronnen en wil de energietransitie versnellen door het opschalen van nieuwe technologieën doorheen het hele energie-ecosysteem.

 

Enabling Technologies

Korys kiest ervoor om een drijvende kracht te zijn in de transitie naar hernieuwbare energie.

Vermogens optimalisatie

Monitoring en optimalisering van hernieuwbare energiebronnen.

Gespreid energiebeheer

Innovatieve tools en technologieën om slimme netwerken te realiseren.

Energie-
opslag

Energieopslag en ondersteunende technologieën.

Energie-efficiëntie

Slimme technologieën gericht op een lager elektriciteitsverbruik.

Slimme mobiliteit & logistiek

Optimalisering van vervoer en logistiek. 

Onze participaties in Energy Transition